Bạn luôn tâm niệm rằng mình phải làm sao khơi gợi được sự hợp tác của học sinh. Tuy nhiên, bạn nhận thấy có những cô cậu học trò cư xử như thể mục tiêu chung của chúng là đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp dạy dỗ của bạn! Lúc bạn nhắc đến những bài tập về nhà thì có em đứng dậy xin đi vệ sinh, hoặc một chiếc máy bay giấy bay vèo qua lớp, kéo theo một học sinh khác làm bộ té khỏi ghế.

Có vấn đề gì với những đứa trẻ này thế? Chúng có hiểu được rằng việc tiếp nhận một nền tảng học vấn là quan trọng thế nào không? Chẳng lẽ chúng không biết có mối liên quan mật thiết giữa việc học và tương lai của chúng sao?


- Mô tả vấn đề

Thay vì  buộc tội hay ra lệnh bạn hãy mô tả vấn đề, học sinh sẽ sẵn lòng chấp nhận với thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm hơn

- Cung cấp thông tin cho trẻ

Khi giáo viên cung cấp thông in chứ không phải làm cho học sinh xấu hổ, chúng sẽ có khuynh hướng thay đổi hành vi của mình theo chiều hướng tốt hơn.

- Đề xuất sự lựa chọn

Đe dọa và ra lệnh có thể khiến học sinh cảm thấy bất lực hoặc tỏ ra ngang ngạnh. Sự lựa chọn mở ra cho trẻ những cánh cửa trách nhiệm mới.

- Nói ngắn gọn hoặc ra hiệu

Học sinh không thích nghe những bài thuyết giảng hay giải thích dài dòng. Một lời nói ngắn gọn hay một điệu bộ, cử chỉ sẽ khuyến khích trẻ nghĩ về vấn đề và tự đoán ra chúng cần phải làm gì

- Mô tả cảm xúc của bạn - Không nêu cá tính của học sinh

Khi giáo viên mô tả cảm xúc của mình, chứ không nổi giận hay chế nhạo, học sinh có thể lắng nghe và phản hồi 1 cách có trách nhiệm hơn

- Viết vấn đề ra giấy để học sinh có thể nhìn thấy hoặc đọc được