camnangviet.net

chữa phù nề sau sinh

cay-ich-mau-chua-dau-bung-kinh-kinh-keo-dai-tac-kinh-phu-ne-sau-sinh

Cây ích mẫu chữa đau bụng kinh, kinh kéo dài, tắc kinh, phù nề sau sinh

Bài thuốc hay - 1 năm trước - 123 xem

Ích mẫu còn có tên gọi khác là ích mẫu thảo, sung úy, chói đèn,làm ngài, xác điến... Cây thân thảo, sống hàng năm hoặc hai năm, là một loại cây nhỏ, thân vuông mọc đứng, màu xanh, có lông nhỏ, cao khoảng 0,80 - 1m, lá mọc đối, cả hai mặt đều có lông

Xem thêm