camnangviet.net

dạy con cách ứng xử

hoc-cach-nguoi-nhat-day-con-cach-ung-u

Học cách người Nhật dạy con cách ứng xử

Nuôi dạy con - 11 tháng trước - 203 xem

Trẻ em Nhật Bản ngay từ trong gia đình đã được nuôi dưỡng và dạy dỗ rất chuẩn mực. Cha mẹ Nhật coi trọng những quy tắc ứng x‌ử, bởi vậy trẻ em Nhật cũng được dạy về cách chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn ngay từ khi còn b‌é

Xem thêm