camnangviet.net

khuyến khích trẻ sáng tạo

6-buoc-khuyen-khich-tre-sang-tao-va-tan-tam

6 bước khuyến khích trẻ sáng tạo và tận tâm

Nuôi dạy con - 1 năm trước - 129 xem

Trong chương “Giải quyết vấn đề” trong quyển How To Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk . Lý thuyết cho rằng, khi cha mẹ và trẻ cùng nhau xem xét và tìm cách giải quyết một vấn đề nào đó, trẻ thường hăng hái, sốt sắng biến những giải pháp đã nêu thành hiện thực hơn là cha mẹ chúng

Xem thêm