camnangviet.net

lập nghiệp

bai-hoc-kinh-doanh-lap-nghiep-hoc-luu-bi-quan-nghiep-hoc-tao-thao-giu-nghiep-hoc-ton-quyen

BÀI HỌC KINH DOANH: LẬP NGHIỆP HỌC LƯU BỊ, QUẢN NGHIỆP HỌC TÀO THÁO, GIỮ NGHIỆP HỌC TÔN QUYỀN

Quan điểm sống - 9 tháng trước - 204 xem

Tam Quốc diễn nghĩa là một tác phẩm có hàm nghĩa sâu sắc. Nó không chỉ là điển xưa tích cũ, mà ngay cả ở thời hiện đại đã có không ít bậc doanh nhân lấy đó làm cuốn sách gối đầu giường để học hỏi, sáng lập và gìn giữ sự nghiệp.

Xem thêm