camnangviet.net

Nghệ thuật làm dâu

Làm dâu là chuyện đã quá xưa nhưng lại chưa bao giờ trở nên cũ kĩ và lỗi thời, song có lẽ cuộc sống càng hiện đại bao nhiêu thì việc làm dâu không những trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không thể thiếu những biến tướng rất khó lường trong đó

Không có bài viết nào