camnangviet.net
"Người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều, người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm"

Thời Trang

Xem tất cả

Bài viết mới nhất