camnangviet.net

những việc cần làm với dịch covid-19

ac-dinh-f0-f1-f2-f3-f4-f5-va-cac-bien-phap-phong-tranh-covid-19

Xác định F0, F1, F2, F3, F4, F5… và các biện pháp phòng tránh Covid-19?

Sức khoẻ gia đình - 1 năm trước - 439 xem

Theo quy định của Bộ Y tế, các trường hợp mắc Covid-19 được coi là F0, những người tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp với người mắc được gọi là F1. Tiếp đến, những người có tiếp xúc gần với F1 gọi là F2, tiếp xúc gần với F2 là F3 và các trường hợp tiếp xúc gần khác là F4, F5...

Xem thêm