camnangviet.net

detox

deto-cam-dau-hat-chia

Detox cam dâu hạt chia

Nấu gì hôm nay - 1 năm trước - 130 xem

Rót uống phần nước Detox cam dâu hạt chia và có thể cho thêm 1 lít nước mới để ngâm tiếp. Lưu ý không ăn phần trái cây và không dùng lại nước này nếu quá 24 tiếng.

Xem thêm